Zalmov Shows

Direkte kontakt mellem kunde og kunstner

En time i fantasiens virkelige verden

At være morsom er en alvorlig affære

Showbizz bag facaden

Venzel Zalmov fortæller om nogle af sine mange oplevelser, gennem det mere end halve århundrede han har tilbragt i underholdningens tjeneste. Der berettes ikke alene om showbizz gennem tiden, men også om relationerne til det omgivende samfund.

Hvordan det var at vokse op som anden generationsindvandrer i 50ernes Danmark, samt ungdommens oplevelser i sydstaternes USA under borgerrettigheds urolighederne i 60erne,

er nogle af de emner der vil blive berørt.

Efter foredraget vil der blive lejlighed til at stille spørgsmål om mudder og manegemagi, scene og savsmuld, romantik og realiteter, poesi og praktik. Kort sagt, få sin nysgerrighed stillet og få noget at vide om den, ellers lukkede, verden der befinder sig bagved cirkusvognenes spraglede facade og i varieteens garderober.

Pris kr. 4.000.- lydanlæg medbringes

Øst for Storebælt kr. 4.500.-